تصاویر | فصل ماهیگیری دریای خزر

۱۴جسد حادثه تروریستی حله شناسایی شدند/ اسامی شهدا
ماهیگیران با تورهایشان به کنار دریای خزر آمده‌اند. فصل‌ ماهیگیری آغاز شده و ماهیگیران برای صید به دریا می‌زنند. فصلی که از بیستم مهرماه آغاز و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

۱۴جسد حادثه تروریستی حله شناسایی شدند/ اسامی شهدا