۴۳۳ نفر تحت پوشش سوادآموزی پلدختر هستند

۱۳ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در پلدختر توزیع و غرس می‌شود
معاون پشتیبانی و مالی اداره آموزش و پرورش پلدختر گفت: 433 نفر بی سواد و کم سواد زیر پوشش سوادآموزی در این شهرستان هستند.

۱۳ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در پلدختر توزیع و غرس می‌شود