وزیر نیرو: خدمت رسانی به مناطق محروم دغدغه ماست/تلاش برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام آبرسانی روستایی

۱۳۵۰۰ هیئت مذهبی کشور در سامانه طوبی ثبت‌نام شدند
وزیر نیرو گفت: تمام دغدغه وزارت نیرو خدمات‌رسانی مطلوب به مردم به ویژه در مناطق و روستاهای محروم کشور است.

۱۳۵۰۰ هیئت مذهبی کشور در سامانه طوبی ثبت‌نام شدند