مهمترین درخواست رهبری از مستشاران نظامی ایران در سوریه و عراق

۱۲ کشور دنیا با مدیریت ایران میراث‌دار نوروز شدند
تسنیم نوشت: مدیر روابط عمومی سپاه گفت: امروز مهم‌ترین درخواست مقام معظم رهبری از مستشاران نظامی در کمک به دولت‎های سوریه و عراق این است که مردم آسیب نبینند و یا کمتر آسیب بببیند.

۱۲ کشور دنیا با مدیریت ایران میراث‌دار نوروز شدند