مدیر کل ورزش و جوانان گیلان، عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته شد

۱۱ بازیکن به تیم اردوی تیم ملی جوانان اعزام شدند
با حکم رئیس فدراسیون جهانی کاراته، دکتر مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان گیلان به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته منصوب شد.

۱۱ بازیکن به تیم اردوی تیم ملی جوانان اعزام شدند