با مرگ مغزی بیمار ۴۶ ساله، اعضا بدن وی اهدا شد

۱۰ میلیارد تومان برای مبارزه با آنفلوانزای پرندگان به همدان اختصاص یافت
مسئول پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت:
با اهدا عضو بدن مرد 46 ساله همدانی که دچار مرگ مغزی شده بود بیماری از مرگ حتمی نجات یافت.

۱۰ میلیارد تومان برای مبارزه با آنفلوانزای پرندگان به همدان اختصاص یافت