جشن نیکوکاری در مدارس پلدختر برگزار شد

۱۰۰ خانه بهداشت در لرستان ساخته می شوند
مراسم زنگ جشن نیکوکاری با هدف کمک به دانش آموران نیازمند در آستانه سال نو و همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان پلدختر برگزار شد

۱۰۰ خانه بهداشت در لرستان ساخته می شوند