فاینورد هلند به جمع مشتریان کریم انصاری‌فرد پیوست

یک کمپین جدید؛ «آیا عوامل خطر دیابت را می‌شناسید»؟
باشگاه فاینورد هلند تصمیم دارد تا کریم انصاری‌فرد، مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس یونان را در آینده‌ای نزدیک به خدمت بگیرد.

یک کمپین جدید؛ «آیا عوامل خطر دیابت را می‌شناسید»؟

دانلود رایگان اینستاگرام