رئیس تامین اجتماعی سرخه معرفی شد

یک کشته و دو مجروح در تصادف پژو با موتورسیکلت
آئین تودیع و معارفه روسای پیشین و کنونی تامین اجتماعی سرخه با حضور فرماندار و تنی چند مسئولان برگزار شد و طی آن عباس سبوحی جایگزین فرشاد خراسانیان شد

یک کشته و دو مجروح در تصادف پژو با موتورسیکلت