زندگی معروف‌ترین قاضی جنایی ایران در یک مستند

یک کامیون قهرمانی و افتخار در نیمه پایینی جدول!
مستند «قاضی و مرگ» که زندگی نورالله عزیزمحمدی، قاضی پرونده‌های مهم جنایی را روایت می‌کند، برای حضور در جشنواره سینما حقیقت درخواست داد.

یک کامیون قهرمانی و افتخار در نیمه پایینی جدول!