علت خلقت پیامبر(ع) چیست؟

یک کارگردان اروپایی در جشنواره تئاتر کودک: دنبال ارتباط بی واسطه‌ با مردم بودم
دکتر غلامرضا اعوانی، چهره ماندگار فلسفه و رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران در این گفت وگو به تبیین نوع شناخت ما از پیامبر می پردازد.

یک کارگردان اروپایی در جشنواره تئاتر کودک: دنبال ارتباط بی واسطه‌ با مردم بودم