توقیف شناور خارجی به علت استفاده از نام جعلی خلیج عربی

یک پرسپولیسی دیگر هم مصدوم شد
لنج تجاری چوبی با نام آل عمران (AL-Imran) ثبت کشور کوموروس طی بازرسی که توسط افسر کنترل و بازرسی شناوران اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان صورت پذیرفت توقیف شد .

یک پرسپولیسی دیگر هم مصدوم شد

دانلود مستقیم تانگو جدید