رشد ۴ درصدی حمل و نقل ریلی در بندرامیرآباد

یک پرسش حلال از حضرت آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف
حمل و نقل ریلی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ از رشد ۴ درصدی برخوردار بوده است.

یک پرسش حلال از حضرت آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف