راگوزین: بشار اسد شخصا به روسیه ضمانت داده است

یک نماینده مجلس: ایجاد تعطیلات زمستانی و کاهش تعطیلات تابستانی قابل‌دفاع است
دستیار نخست وزیر روسیه اعلام کرد که رییس جمهور سوریه شخصا ضمانت داد که بهترین شرایط را فراهم سازد.

یک نماینده مجلس: ایجاد تعطیلات زمستانی و کاهش تعطیلات تابستانی قابل‌دفاع است