معاون فرماندار البرز: توجه به مشکلات حوزه بانوان خدمتی بزرگ به جامعه است

یک میلیون و۵۳۵هزارخانوار در استان اصفهان سرشماری شد/۴.۳درصد غایب بودند
معاون فرماندار البرز گفت : نقش زنان و مادران در کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه و خانواده انکار ناپذیر است.

یک میلیون و۵۳۵هزارخانوار در استان اصفهان سرشماری شد/۴.۳درصد غایب بودند