افزایش حقوق بازنشستگان به چند عامل بستگی دارد؟/ توجه ویژه دولت به بحران در صندوق‌های بازنشستگی

یک میلیون تن از مواد خام کشاورزی در سال جاری جذب صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان شده اند
سئوالات زیادی از سوی مخاطبان سرویس مشکلات مردم درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن در سال آینده مطرح شده‌است.

یک میلیون تن از مواد خام کشاورزی در سال جاری جذب صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان شده اند