وزیر ارشاد: تقویت زبان‌های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی است

یک فیلمنامه‌نویس، مهمان امشب «خندوانه»‌
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تقویت زبان‌های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی خواهد بود.

یک فیلمنامه‌نویس، مهمان امشب «خندوانه»‌