آغاز به کار نخستین همایش ملی سکونتگاه های کوهستانی در سنندج

یک راه حل برای مسائل مالیاتی سینماگران
نخستین همایش ملی سکونتگاه‌های کوهستانی با حضور مسئولان و پژوهشگران برجسته معماری کشور در سنندج آغاز شد.

یک راه حل برای مسائل مالیاتی سینماگران

دانلود مستقیم تانگو جدید