فعالیت ۷۵ پزشک متخصص در بیمارستان‌های استان اردبیل

یک توضیح ضروری درباره سردار آزمون
مهر نوشت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از فعالیت ۷۵ پزشک متخصص در بیمارستان‌های استان خبر داد.

یک توضیح ضروری درباره سردار آزمون