عکس | اسکلت‌ غول‌پیکر ترزا می و ترامپ در کنسرت خواننده زن آمریکایی

یکی از بنیانگذاران آسایشگاه خیریه کهریزک درگذشت
کتی پری در کنسرت خود با ساخت اسکلت‌هایی، ترامپ و ترزا می را مسخره کرد.

یکی از بنیانگذاران آسایشگاه خیریه کهریزک درگذشت