۵ کشته در تصادف تانکر حمل سوخت و پژو

یوز ایرانی در انتظار رحم جایگزین برای فرار از خطر انقراض
میزان نوشت: معاون عملیات اورژانس کشور از مرگ 5 نفر در تصادف تانکر حمل سوخت و پژو خبر داد.

یوز ایرانی در انتظار رحم جایگزین برای فرار از خطر انقراض