دستگیری گروگان گیران کودک 5 ساله افغانی

یعقوب با استقلال تمدید کرد
ایلنا نوشت: دادستان عمومی و انقلاب بوشهر از دستگیری 4 نفر از عوامل گروگانگیری یک کودک 5 ساله افغانی ساکن در دشتستان و آزادی کودک ربوده شده خبر داد.

یعقوب با استقلال تمدید کرد