فیلم | مروری بر دردناک‌ترین جنایات ضدبشری رژیم بعثی

یش از ۲۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفت برای سال ۲۰۱۸
ساعت پنج و ده دقیقه چهارشنبه 4آبان ماه مدرسه «شهید حمدلله پیروز» بهبهان اولین مدرسه ای بود که هدف موشک های صدام قرار گرفت و 69دانش آموز، 4 معلم و یک خدمتکار آن به شهادت رسیدند.

یش از ۲۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفت برای سال ۲۰۱۸