حضور چند روزه مسافران در گیلان موجب پایداری اقتصاد استان است

گیلان برای تامین مطمئن آب کشاورزی به ساخت 5 سد دیگر نیازمند است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان حضور چند روزه مسافران در گیلان را موجب پایداری اقتصاد استان دانست و گفت: توسعه گردشگری تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، تحریم و کاهش قیمت نفت است.

گیلان برای تامین مطمئن آب کشاورزی به ساخت 5 سد دیگر نیازمند است