بازیگران جدید به «آذر» پیوستند

گیلانی‌ها روزانه چه مقدار نفت سفید استفاده می‌کنند؟
هستی مهدوی‌فر، فرید سجادی حسینی و مهران نائل به گروه بازیگران فیلم سینمایی «آذر» به کارگردانی محمد حمزه‌ای پیوستند.

گیلانی‌ها روزانه چه مقدار نفت سفید استفاده می‌کنند؟