۵ میلیون نفر از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهره مند هستند

گیلانیان پیکر پیر فرهنگ خویش را تشییع کردند
ایرنا نوشت : مدیرکل آفرینش‌های ادبی وهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ازعضویت و ارتباط مستقیم 5 میلیون کودک و نوجوان در این کانون ها خبر داد.

گیلانیان پیکر پیر فرهنگ خویش را تشییع کردند

نصب بیتالک