خط و مشی عمومی سازمان نظام مهندسی کشور ترسیم شد

گپی دوستانه با معنوی‌نژاد،لژیونر والیبال ایران/باند باز؟ نه من باند پیچم!
همزمان با آغاز بیستمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارومیه ، ۲۱۶امین جلسه شورای مرکزی، سه شنبه شب برگزار و طی آن خط و مشی سازمان برای تصویب در هیئت عمومی تدوین شد.

گپی دوستانه با معنوی‌نژاد،لژیونر والیبال ایران/باند باز؟ نه من باند پیچم!