پروفسور گرجستانی، رهبر ارکستر نوای شهر آشوب شد

«گُل»‌هایی که توسط گمرک کشف شد
آهنگساز با سابقه گرجستانی، رهبری ارکستر زهی بزرگسالان نوای شهرآشوب را به عهده گرفت.

«گُل»‌هایی که توسط گمرک کشف شد