آمریکا دو طرح برای تحریم حزب‌الله را تصویب کرد

گوچی گل زد اما هیرنفین حذف شد
مهر نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا تحریم هایی را علیه حزب الله لبنان تصویب کرد.

گوچی گل زد اما هیرنفین حذف شد