پیشگویی به نام علی دایی!

گوچی، شاگرد زرنگ نسل جدید تیم ملی
علی دایی جدیدترین فردی است که مدعی شده پیروزی دونالد ترامپ را پیش‌بینی کرده بود.

گوچی، شاگرد زرنگ نسل جدید تیم ملی

ارتقا اندروید