فقر سالانه 700 هزار ایرانی به علت بیماری قبل از اجرای طرح تحول سلامت

گلزنی مهاجم پرحاشیه برای سرخپوشان
ایسنا نوشت: معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در 20 سال گذشته با عقب‌ماندگی در حوزه اجتماعی مواجه بودیم، گفت: تا پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت سالانه 700 هزار نفر در کشور به علت بیماری، فقیر می‌شدند که البته هم‌اکنون وضعیت بهبود یافته اما هنوز خوب نشده است.

گلزنی مهاجم پرحاشیه برای سرخپوشان

نصب بیتالک