چاپ دومِ «فرانکشتاین در بغداد» در بازار کتاب

گفت‌وگوی ظریف با اندیشمندان و رسانه‌ها در روز پایانی حضور در نیویورک
ترجمه فارسی رمان «فرانکشتاین در بغداد»، اثر احمد سعداوی، به چاپ دوم رسید.

گفت‌وگوی ظریف با اندیشمندان و رسانه‌ها در روز پایانی حضور در نیویورک