سفیر عربستان در مصر قاهره را ترک کرد

گفت‌وگوی‌های دینی با شورای پاپی گفت‌وگوی ادیان واتیکان
ایسنا نوشت: سفیر عربستان در مصر امروز به صورتی غیرمنتظره قاهره را به مقصد کشورش ترک کرد.

گفت‌وگوی‌های دینی با شورای پاپی گفت‌وگوی ادیان واتیکان

دانلود برنامه ایمو