فتح‌الله‌زاده در نود مدعی شد/ برای استقلال 100 میلیارد تومان گذاشتم و رفتم

گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین
علی فتح‌الله‌زاده گفت که برای استقلال 100 میلیارد تومان سودآوری کرده است.

گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین