کدام کشورها قرقره و دوک ایران را تامین کردند؟

«گشت٢» راهی شهرستان ها می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:بر اساس آمار گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به 944 تن، قرقره و دوک وارد کشور شده است.

«گشت٢» راهی شهرستان ها می‌شود