واگذاری پروژه‌های ملی راه‌سازی اردبیل به استان

گشایش کلینیک تخصصی بیماران سرطانی ریحانه ازسوی خیران اردبیلی
در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتظار ما تفویض پروژه‌های ملی اردبیل در حوزه راه‌سازی به استان است.

گشایش کلینیک تخصصی بیماران سرطانی ریحانه ازسوی خیران اردبیلی