21دی ماه؛ زمان تشکیل کمیسیون مشترک برجام به درخواست رییس جمهور ایران

گسترش همکاری بازار سرمایه ایران و سوئیس
خانه ملت نوشت: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان ظریف در جلسه این کمیسیون گفت: عدم اجرای قانون ایسا جز توافقات مذاکره بود، از این رو تصویب آن نقض برجام اعلام شد.

گسترش همکاری بازار سرمایه ایران و سوئیس