کسب رتبه برتر کشوری جشنواره قرآن و عترت دانشجویان توسط دانشجوی دانشگاه شهرکرد‎

گزارش همزمان از مسابقه ایران و سوریه/ نیمه اول بدون گل تمام شد
دانشجوی دانشگاه شهرکرد در سی و یکمین جشنواره قرآن و عترت کشوردر مرحله کشوری حائز رتبه برتر شد.

گزارش همزمان از مسابقه ایران و سوریه/ نیمه اول بدون گل تمام شد

دانلود مستقیم تانگو جدید