حمایت توسعه شیلات و آبزی‌پروری در اردبیل

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
برای تحقق شعار سال و افزایش تولید و اشتغالزایی، توسعه شیلات و آبزی‌پروری در استان اردبیل حمایت می‌شود.

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی