تصاویر | کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

گزارش تصویری | منظره‌های طبیعت روی بوم سیاه
ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهراداد روحانی با اجرای قطعاتی از چایکوفسکی، گابریل فوره، کامیل سن سان و موسورسکی برگزار شد.

گزارش تصویری | منظره‌های طبیعت روی بوم سیاه