منصوریان کار شماره ۱۰ تیمش را تمام کرد؟

گزارش تاریخ از یک سنگ مقدس
سجاد شهباززاده این روزها در تهران به سر نمی‌برد.

گزارش تاریخ از یک سنگ مقدس