سقف برداشت عابر بانک‌ها افزایش یافت

گزارش الانباء از توانمندی‎های دفاعی ایران
میزان نوشت:با توجه به اطلاعات اعلامی از سوی بانک مرکزی از روزجاری سقف برداشت از عابر بانک برخی از بانک‌ها افزاش یافته و این افزایش سقف تا 15 فروردین‌ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

گزارش الانباء از توانمندی‎های دفاعی ایران