ظریف در راه آسیای میانه و قفقاز

گزارش‌های ضد و نقیض درباره حمله شیمیایی داعش
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه به ترکمنستان، گرجستان و قرقیزستان سفر می کند.

گزارش‌های ضد و نقیض درباره حمله شیمیایی داعش