بالاترین رتبه‌های مصرف سیگار در کشور به آذربایجان‌شرقی رسید

گزارشی از سفر کوتاه اربعینی به عراق
معاون درمان علوم پزشکی تبریز گفت: 28.51 درصد مردان و حدود یک درصد زنان سیگار مصرف می‌کنند و متاسفانه این روند در مناطق روستایی رتبه اول و در مناطق شهری رتبه دوم در کشور را دارد.

گزارشی از سفر کوتاه اربعینی به عراق