تساوی خارج از خانه یاران شفیعی

گزارشگری مل مل از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
اف‌سی سئول در دیدار خارج از خانه هفته هفدهم کی‌لیگ کره‌جنوبی به تساوی دست یافت.

گزارشگری مل مل از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان