تصاویر | راهپیمایی نمازگزاران تهرانی در حمایت از شیخ عیسی قاسم

گروگان گرفتن زن و شوهر جوان به خاطر طلب ۸۰۰ میلیون تومانی
عصر امروز، جمعه، راهپیمایی نمازگزاران تهرانی در اعتراض به جنایات آل خلیفه و در حمایت از شیخ عیسی قاسم و مردم مظلوم بحرین پس از اقامه نماز جمعه تهران به سمت میدان فلسطین برگزار شد.

گروگان گرفتن زن و شوهر جوان به خاطر طلب ۸۰۰ میلیون تومانی