انتشار روزنامه”خبرجنوب” درایام نوروز96 برای نوزدهمین سال متوالی

گرم شدن زمین باعث می‌شود قد آدم‌ها کوتاه‌تر شود
روزنامه “خبرجنوب” در ایام نوروز1396 وتعطیلات سال نو برای نوزدهمین سال متوالی منتشر می شود.

گرم شدن زمین باعث می‌شود قد آدم‌ها کوتاه‌تر شود