عامل گرانی گوشت در فروشگاه های زنجیره‌ای

گرد و غبار ، میهمان ناخوانده زنجانی ها می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رئیس شورای تأمین کنندگان دام نوشت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای پس از خرید لاشه اقدام به جداسازی استخوان و لوکس بازی محصول می‌نمایند و درنهایت با قیمت های سرسام آوری به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

گرد و غبار ، میهمان ناخوانده زنجانی ها می‌شود