چراغ سبز کرار برای تمدید/نظر یاغی عوض شد

گاو نُه من شیر
هافبک عراقی تراکتور احتمالا در تبریز می‌ماند.

گاو نُه من شیر