سلام روسیه/ کاریکاتور جواد خیابانی!

گاز کجای معادلات اقتصاد ایران است؟
در حاشیه صعود تیم ملی به جام جهانی و گزارش عجیب جواد خیابانی، کانال خط خطی این کاریکاتور امین منتظری را منتشر کرد.

گاز کجای معادلات اقتصاد ایران است؟